Ingyenes tanácsadás a munkahelyi balesettel kapcsolatban. Keressen fel bizalommal!


Munkabaleseti jegyzőkönyv letöltés


Munkabaleseti
jegyzőkönyv
kitöltési útmutatóElsősegély


Baleset kivizsgálást nettó 22.000 Ft-tól vállalunk!


Varga Gábor
VARALL HUNGARY Kft.
0620 330 70 80

Teendők baleset, munkahelyi baleset, munkabaleset esetén1. Segítségnyújtás

Fontos, hogy ilyen esetben megőrizzük a hidegvérünket és gyorsan cselekedjünk. Szintén lényeges, hogy elérhető közelségben legyen a mentődoboz és a tartalma a tevékenységnek, a dolgozók létszámának megfelelő legyen.

Ha a munkabaleset, munkahelyi baleset bekövetkeztéig nem rendelkeztünk elsősegélyt nyújtó felszereléssel, akkor azonnal szerezzünk be egyet. Ha van akkor ügyeljünk rá, hogy a benne tárolt orvosi szerek/kötszerek érvényes szavatossági idejűek legyenek. Figyeljünk rá, hogy magának a mentődoboznak is van lejárati ideje.

A 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet nem véletlenül írja elő azt, hogy az elsősegély nyújtás helyét ki kell jelölni és ezt piktogram kihelyezésével szemléltetni is kell (tehát azt a helyet ahol a mentődobozt tartjuk.
Gondoljunk bele:
történik egy baleset, zavarunkban könnyen elfelejthetjük, hogy hol találjuk az elsősegélyt nyújtó felszerelést és ilyenkor nem árt, hogy ha egy tábla külön felhívja rá a figyelmünket.

A baleset súlyosságának a függvényében a sérülthez azonnal orvost vagy mentőt kell hívni!


2. Munkáltató, vezető értesítése

Lehetőség szerint azonnal értesítendő a baleset bekövetkezéséről a munkáltató vagy a közvetlen felettes.


3. Helyszín biztosítása

A baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset helyszínét lehetőség szerint érintetlenül kell hagyni, hogy pontos és teljes munkavédelmi szempontú vizsgálatot lehessen végezni, hogy kiderüljön ami történt az baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset volt e.

Ehhez a vizsgálathoz munkavédelmi szakember bevonására van szükség.

A sérültet, az esetleges szemtanúkat ki kell kérdezni a baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset körülményeiről, mindezt dokumentálni kell.
E kivizsgálás következtetéseit, észrevételeit be kell vonni a soron következő rendkívüli munkavédelmi oktatás tematikájába, hogy elkerüljük a további hasonló jellegű baleseteket.


4. Baleset vagy munkabaleset, munkahelyi baleset kérdéskörének tisztázása

A fentiek alapján a munkáltató dönt (munkavédelmi szakember bevonásával) e kérdés megállapításában.

Ha munkabaleset, munkahelyi baleset:

A munkabaleset, munkahelyi baleset kivizsgálását el kell végezni.
A baleset (munkáltatói) baleseti nyílvántartásba vételéről gondoskodni kell.

Ha munkakieséssel jár a baleset:


Munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése, amit meg kell küldeni:

  • Ha a munkakiesés időtartama meghaladja a 3 napot akkor a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek (a baleset bekövetkezésének hónapját követő hónap 08−ik napjáig!)
  • Megküldeni az OEP felé
  • Átadni egy példányt a sérültnek
  • Egy példányt a munkáltatói irattárba helyezni

Ha súlyos munkabaleset, munkahelyi baleset:


Ennek a tisztázása azért fontos, mert ha a munkabaleset, munkahelyi baleset súlyos akkor annak tényét azonnal jelenteni kell a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak.

Ha nem munkabaleset:

A baleset munkáltatói minősítését a sérült (munkavállaló) tudomására kell hozni, illetve tájékoztatni kell őt a nem egyetértése esetén alkalmazható teendőiről. Egyéb teendő nincs.Vissza a főoldalra